TeczowaOna

161 tekstów – auto­rem jest Teczo­waOna.

Miłość od pier­wsze­go wej­rze­nia = niena­wiść po roz­sta­niu od os­tatniego widzenia. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 23 grudnia 2014, 01:24

Zaw­sze myślałam, że je­dyne co jest spra­wied­li­we w życiu to śmierć, wszys­cy um­rze­my, ale nie! gdy­by śmierć była spra­wied­li­wa nie umierały by dzieci, ludzie młodzi nie ginęli by w wy­pad­kach... Niektórzy umierają żyjąc, a in­ni umierają... za życia na­wet go nie poz­nając. To wszys­tko bez sensu. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 25 czerwca 2014, 21:45

To smut­ne, że dziś wśród większości mężczyzn pa­nuje myśle­nie: Jes­tem sil­ny, a miłość,wrażli­wość i ko­bieta czy­ni mnie słabym. Prze­cież uczu­cia nie od­bierają męskości. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 10 maja 2014, 02:21

Jed­no z piękniej­szych uczuć: gdy ktoś dziękuję Ci za to, że byłeś i wspierałeś go w naj­gor­szym dla niego momencie. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 18 kwietnia 2014, 00:19

Prze­lot­ne na­miętności nie zastąpią Ci miłości... 

myśl
zebrała 14 fiszek • 12 lutego 2014, 13:25

Wiesz co bo­li najbardziej?
... że ludzie re­zyg­nują z nas za­nim zdążą nas tak nap­rawdę poznać. 

myśl
zebrała 119 fiszek • 7 lutego 2014, 22:12

Roz­cza­rowu­jemy się, że oso­ba, którą się zauroczy­liśmy oka­zała się być jak wszys­cy, a na­wet nie zas­ta­nawiamy się czy choć próbo­waliśmy jej dać coś więcej nad to co mogą zaofe­rować jej inni... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 31 stycznia 2014, 00:43

Miło wie­dzieć, że ktoś widzi w nas więcej niż wszyscy. 

myśl
zebrała 34 fiszki • 6 stycznia 2014, 16:16

... i mówi­my źle o naszych byłych, o tych, którzy nas od­rzu­cili, a praw­da jest ta­ka, że nikt tak nie zra­nił jak my sa­mi... złudze­niami, ideali­zacją i ślepą nadzieją, że zasługu­jemy na [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 11 fiszek • 24 grudnia 2013, 01:13

i kiedy zatęsknisz mnie już nie będzie...
...dla Ciebie. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 22 listopada 2013, 16:39
TeczowaOna

"Evviva l'arte" Niepoprawna optymistka, która czasem ma chandrę... którą denerwuje rzeczywistość... nieokiełznana marzycielka i zakochana desperantka... nie będąca nikim, ale mająca potrzebę zaistnieć... czekająca na ten bezinteresowny dar, jakim jest jedno uczucie... gdy się złości świat się śmieje, chyba nie umie się złościć, bo w tej złości jest śmieszna... gniewać się tym bardziej nie potrafi... Taka dziwna duszyczka... 5 w 6 ;) Dziękuję Wam za dodawanie do ulubionych ; )

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

TeczowaOna

Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

27 czerwca 2015, 17:45onejka sko­men­to­wał tek­st Źli, zos­ta­wiani na pop­rawę, [...]

27 czerwca 2015, 17:17nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Źli, zos­ta­wiani na pop­rawę, [...]

27 grudnia 2014, 23:30.Rodia sko­men­to­wał tek­st Pszczoła umiera, gdy użądli. Człowiek [...]

27 grudnia 2014, 02:54słońiczka sko­men­to­wał tek­st Pszczoła umiera, gdy użądli. Człowiek [...]

27 grudnia 2014, 00:30TeczowaOna sko­men­to­wał tek­st Pszczoła umiera, gdy użądli. Człowiek [...]

23 grudnia 2014, 19:36.Rodia sko­men­to­wał tek­st Pszczoła umiera, gdy użądli. Człowiek [...]

23 grudnia 2014, 01:51TeczowaOna sko­men­to­wał tek­st Miłość od pier­wsze­go wej­rze­nia [...]

23 grudnia 2014, 01:48TeczowaOna sko­men­to­wał tek­st Miłość od pier­wsze­go wej­rze­nia [...]

23 grudnia 2014, 01:40TeczowaOna sko­men­to­wał tek­st Miłość od pier­wsze­go wej­rze­nia [...]

23 grudnia 2014, 01:24TeczowaOna do­dał no­wy tek­st Miłość od pier­wsze­go wej­rze­nia [...]