TeczowaOna

172 teksty – auto­rem jest Teczo­waOna.

* * *

Łat­wo od­puszczam, bo kiedyś za­leżało mi za bar­dzo. Wal­czyłam na­wet, jeśli nie było warto.
Dziś pod­da­je się, gdy ktoś przes­ta­je się sta­rać. Może to dob­rze, a może źle...
Wciąż jes­tem sama. 

wiersz • 21 października 2017, 15:20

Ko­bieta z ideal­nym ciałem jest dob­ra na jedną noc, ko­bieta z dob­rym ser­cem jest ideal­na na całe życie. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 21 października 2017, 14:12

Są ludzie, którzy dają radę, bo nie mają in­ne­go wyjścia. Po pros­tu nie mogą się załamać. Jes­teśmy w sta­nie udźwignąć więcej niż nam się wydaje. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 21 października 2017, 14:12

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

aforyzm • 21 października 2017, 14:11

Tekst zawiera wyrazy wulgarne

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

wiersz • 21 października 2017, 14:10

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

myśl • 21 października 2017, 14:08

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

myśl • 21 października 2017, 14:08

jeśli w os­tatnim cza­sie płakałaś i myślałaś, że nie dasz ra­dy wiedz, że jes­teś sil­niej­sza niż myślisz i dob­ra. Lep­sza niż większość tych za­wis­tnych ludzi, którzy myślą, że są lep­si, choć nie [...] — czytaj całość

myśl • 21 października 2017, 14:07

Gdy masz chleb, nie szu­kaj bułek.
Pros­te pol­skie po­wie­dze­nie, a ideal­nie wy­raza naj­wazniej­sza z prawd zyciowych:
Gdy masz ko­goś kto Cię kocha i za­lezy mu na Twoim szczes­ciu, nie zmar­nuj te­go. War­to ry­zyko­wac, ale, [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 1 fiszkę • 21 października 2017, 14:06

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

myśl • 21 października 2017, 14:04
TeczowaOna

"Evviva l'arte" Niepoprawna optymistka, która czasem ma chandrę... którą denerwuje rzeczywistość... nieokiełznana marzycielka i zakochana desperantka... nie będąca nikim, ale mająca potrzebę zaistnieć... czekająca na ten bezinteresowny dar, jakim jest jedno uczucie... gdy się złości świat się śmieje, chyba nie umie się złościć, bo w tej złości jest śmieszna... gniewać się tym bardziej nie potrafi... Taka dziwna duszyczka... 5 w 6 ;) Dziękuję Wam za dodawanie do ulubionych ; )

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

TeczowaOna

Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

21 października 2017, 15:20TeczowaOna do­dał no­wy tek­st Łatwo od­puszczam, bo kiedyś [...]

21 października 2017, 15:14TeczowaOna sko­men­to­wał tek­st dawała mu wskazówki bo jej [...]

21 października 2017, 15:10yestem sko­men­to­wał tek­st Gdy masz chleb, nie [...]

21 października 2017, 15:09yestem sko­men­to­wał tek­st Są ludzie, którzy dają [...]

21 października 2017, 15:07yestem sko­men­to­wał tek­st Kobieta z ideal­nym ciałem [...]

21 października 2017, 14:37batram sko­men­to­wał tek­st Są ludzie, którzy dają [...]

21 października 2017, 14:36Eazy sko­men­to­wał tek­st Kobieta z ideal­nym ciałem [...]

21 października 2017, 14:29TeczowaOna sko­men­to­wał tek­st Kobieta z ideal­nym ciałem [...]

21 października 2017, 14:24Eazy sko­men­to­wał tek­st Kobieta z ideal­nym ciałem [...]

21 października 2017, 14:12TeczowaOna do­dał no­wy tek­st Kobieta z ideal­nym ciałem [...]